26 modern mítosz Oroszországról

Mítoszok és cáfolataik Alexandre Latsa szerint

A 2010-es év Oroszország éve Franciaországban. Ennek apropóján is Alexandre Latsa az Oroszország kapcsán leggyakrabban elhangzó sajtóbeli mítoszokat vette elemzés alá az agoravox francia internetes kiadványban, amit alább rövidítve ismertetünk. Íme a mítoszok és cáfolataik:

1. Putyin alatt csak a gazdagok és oligarchák életszínvonala emelkedett, a szegények nem éreztek semmit a gazdasági növekedésből.
Ez nem így van: Putyin alatt a szegénység jelentősen csökkent. A szegénységi küszöb alatt élő oroszok aránya 35 %-ról 23 %-ra csökkent 2000 és 2004 között, 2004 és 2008 között pedig 13,5 %-ra. Összehasonlításképpen, 2007-ben Franciaországban a lakosság 13,7 %-a élt a szegénységi küszöb alatt.

2. Oroszországban olyan mély demográfiai válság van, hogy a lakosság száma rövid időn belül 100 millió alá csökken a jelenlegi 142 millióról.
Helytelen. 2005-ben 760 ezer fővel csökkent Oroszország népessége. Ez abszolut rekord. 2006-ban a népességcsökkenés „csak” 520 ezer főt tett ki. 2007-ban már „csak” 280 ezer fővel csökkent a népesség. 2008-ban 116 ezer emberrel csökkent Oroszország népessége, 2009-ben pedig, noha gazdasági válság volt, már 12 ezer emberrel nőtt Oroszország lakossága. Azaz Oroszország demográfiai helyzete semmivel sem rosszabb, mint például Németországé.

3. Putyin elnöksége idején romlott az emberi jogok helyzete Oroszországban, több mint 200 újságírót öltek meg. Oroszország visszatért a totalitárius múlthoz.
Ezt csak az oroszok 3 %-a véli így. Putyin elnöksége idején 17 újságírót öltek meg, Jelcin elnöksége alatt 30-at.

4. Az orosz gazdaság kizárólag a nyersanyagexportból él. Emiatt érintette olyan súlyosan Oroszországot a válság.
Tagadhatatlan, hogy az orosz gazdaságban nagy szerepet játszik a nyersanyagexport. Azonban ehhez az is hozzájárult, hogy 2008-ban a grúziai háború után Amerika Oroszország elleni szankciókra hívott fel, s nagyarányú tőkekivonás kezdődött Oroszországból még a válság előtt.

5. Oroszország áruló módon megtámadta Grúziát.
Grúzia támadta meg Dél-Oszétiát, a grúzok kezdtek békés polgárokat és ENSZ-felhatalmazással Dél-Oszétiában lévő katonákat öldökölni. Nemzetközi vizsgálóbizottság is igazolta, hogy Grúzia kezdte a háborút, ő nyitott először tüzet. És még egy kérdés: miért nem izgat senkit, hogy Grúziában ellenzékieket tartóztatnak le, hogy grúz ellenzékieket halnak meg?

6. Az orosz liberálisok nem foglalkozhatnak politikával, a Kreml akadályozza őket.
Nem igaz: az orosz liberálisok mindig is részt vehettek a választásokon, egyszerűen felélték népszerűségüket. 1993-ban 12 %-ot kaptak a parlamenti választásokon, 1995-ben és 1999-ben 7 %-ot, 2003-ban 4 %-ot, 2007-ben 2 %-ot.
A nyugati liberális modell többé nem vonzó az orosz társadalom számára. Ráadásul az orosz liberálisok, például Kaszparovék illegális utcai akciói, melyek során szándékosan keresik az összetűzést a hatóságokkal a nyilvánvalóan a külföldi sajtó számára címzett angol nyelvű táblákkal, nem éppen bizalomgerjesztő akciók.

7. Az oroszok rasszisták, szexisták, gyűlölik a Nyugatot.
Oroszországban nincs több rasszista, mint a „civilizált” országokban. Az orosz kultúrában a nők hagyományosan fontos szerepet töltenek be. Az orosz nők 30 évvel a francia nők előtt választójoggal rendelkeztek!

8. Oroszország agresszív, szomszédait fenyegeti.
Latsa szerint Oroszország fegyverrel a kezében soha nem hódította meg szomszédait. Egyébként meg sok, Oroszországgal szomszédos ország polgára örülne annak, ha ismét orosz fennhatóság alá tartozhatna.

9. Oroszországban AIDS-járvány van.
Oroszországban az AIDS helyzet a fejlett nyugati országokéhoz hasonlítható, és nagyon messze van attól, ami például Afrikában észlelhető.

10. Egy európai demográfiai tendenciákkal ás afrikai mentalitással rendelkező népnek nincs jövője.
A posztszovjet demográfiai katasztrófa a ’90-es évek liberális politikájának eredménye. Azóta jelentős javulás észlelhető.

11. A szociális egyenlőtlenség a cári Oroszországot idézi, amihez kiterjedt korrupció párosul. A korrupció Putyin alatt csak elmélyült.
Az orosz gazdaság meglehetősen specifikus. Nem nevezhető sem liberálisnak, sem autoriternek. Egy félig nyitott, félig zárt gazdaságról van szó, erős állami szerepvállalással. A korrupció meglétét senki nem tagadja.
Putyin hatalomra kerülésével harcot indított az oligarchák ellen. A ’90-es években a nyugati sajtó még oligarcha-ellenes volt, de mihelyst Putyin háborút kezdett ellenük, hirtelen a pártjukra áll. Vajon miért?

12. Oroszország kegyetlenül elnyomja a csecsen szabadságharcosokat.
Miután 1995-ben az oroszok kivonultak Csecsenföldről, a csecsenek de facto függetlenné váltak. Ám az iszlám szélsőségesek hatalomra jutva a saját lakosságukat kezdték terrorizálni, rajtaütéseket hajtottak végre a szomszédos régiók ellen, az egész Kaukázusra kiterjedő kalifátust akartak alapítani. A csecsenek többsége nem függetlenséget, hanem békét akart.

13. A szovjet kozmikus ipart német hadifoglyok teremtették meg.
A szovjet űripart oroszok teremtették (mint például Koroljov). Az Egyesült Államok volt az, ahol fogoly németek alapozták meg az űrhajózást, mint például Werner von Braun.

14. Oroszországban nem voltak demokratikus választások. Putyin a saját bábját, Medvegyevet beültette az elnöki székbe.
A választások előtt a sajtó azzal volt tele, hogy Putyin diktátor, hogy harmadik ciklusára készül. Semmi nem lett ebből. A Putyin-Medvegyev tandem már 10 éve létezik.

15. A Távol-Keletet a kínaiak kolonizálják, Szibériát el fogják veszíteni az oroszok.
A szociológiai kutatások megállapították, a tipikus kínai bevándorló Oroszországban felsőfokú végzettséggel rendelkező vállalkozó férfi. 2007-ben 320 ezren érkeztek, köztük sok idénymunkás. Az illegálisan érkezőket is beszámítva félmillió kínairól lehet szó Oroszországban. Ha pedig Kína konfrontálódna Oroszországgal, ami kevéssé valószínű, az orosz nukleáris erővel kell szembenéznie.

17. Oroszország megbízhatatlan partner, főként ami a gázszállításokat illeti.
Ki kezdte elsőnek? Oroszországnak reagálnia kellett a NATO keleti bővítésére, Koszovó elismerésére, a baltikumi orosz kisebbség elnyomására, a grúz agresszióra, a CIA által szponzorált színes forradalmakra. Ugyanez a helyzet az ukrajnai gázszállításokkal, miután az ukránok megkezdték az orosz gáz „elvételét”. Oroszország már régóta szállít gázt Törökországnak is a Kék Áramlaton keresztül, probléma mégsem volt eddig.

18. Az orosz kisebbség diszkriminációja Észtországban és Lettországban csak túlzás.
Az oroszokat diszkriminálják a nevezett balti államokban, gátakat gördítenek tanulmányaik, karrierjük elé. E politika eredményeképpen ezeket az embereket megfosztották állampolgárságuktól, másodrangú emberekké tették őket, s mindezt Európa kellős közepén! Ezekben az országokban SS-meneteket tartanak, miközben megtiltják a szovjet szimbolikát.

19. Az orosz hadsereg teljesen elavult, nem képes kivédeni a Kína és a NATO felől érkező kihívást.
A valóságban minden más. Oroszország nagy ütemben dolgozza ki a legfejlettebb haditechnikai eszközöket. A grúziai háború bebizonyította, hogy az orosz hadsereg felülmúlja azt a sereget, amelyet 5 évig a NATO készített föl.

20. A civil társadalmat Putyin megsemmisítette. Az igazságszolgáltatás ellenőrzés alatt.
A valóságban a bírósági ügyek száma megnőtt. A keresetek 71 %-a az állam ellen irányul. A civil szervezetek közül azokat tiltották be az első adandó alkalommal, amelyek szerepet vállaltak a „színes forradalmak” kirobbantásában.

21. Hodorkovszkijt igazságtalanul vetették börtönbe, mert jó üzletember, nyugatbarát liberális volt.
Hodorkovszkijt gazdasági bűncselekmények elkövetése miatt vetették börtönbe. Hodorkovszkij az orosz nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztette, amikor a JUKOSZ-t el akarta adni az Exxon társaságnak, azaz az orosz nyersanyagexportot amerikai kézre akarta juttatni.

22. Jelcin igazi demokrata volt.
Jelcin szétlövette a parlamentet, amely szembeszállt liberális reformtörekvéseivel. Háborút indított Csecsenföld ellen és vesztett. Inkompetens tolvajokat nevezett ki miniszteri pozíciókba, az oligarchák dőzsöltek, miközben a nép elszegényedett.

23. Oroszország az energiafegyvert használja arra, hogy szomszédait megfélemlítse.
A szállítónak joga van meghatározni az árakat – a kliensnek, hogy fizessen vagy ne. Ha van ország, amely az energiakérdéseket átpolitizálja, akkor az Amerika, amely Irakot és Afganisztánt bombázza.

24. Oroszországot Nyugat-gyűlölő neokommunisták, nacionalisták kormányozzák.
Az orosz politikai rendszer nagyon különbözik a nyugatitól, de minden orosz pártra jellemző ideológiától függetlenül a patriotizmus. Vlagyimir Putyin maga jelentette ki, hogy minden ideológia káros, Szergej Lavrov pedig azt mondta, hogy Oroszország az európai civilizáció része.

25. 2050-re Oroszország kalifátus lesz.
Az etnikai oroszok Oroszország lakosságának 80 %-át teszik ki. Felmérések szerint csak Oroszország lakosságának 6 %-a tartja magát muzulmánnak.

26. Berezovszkij juttatta hatalomra Putyint, s miután összeveszett vele, emigrálni kényszerült.
Lebegy generális mondta: „Berezovszkij az aljasság megtestesülése állami szinten: ennek a kicsiny klikknek, amely a hatalomban van, nemcsak az a fontos, hogy lopjanak – nekik az a fontos, hogy mindenki lássa: ők büntetlenül lophatnak.” Lebegy meghalt egy repülőgépszerencsétlenségben.
Paul Hlebnyikov, a Forbes újságírója könyvet írt Berezovszkijt és a maffia kapcsolatairól. Hlebnyikovot megölték.

1 thought on “26 modern mítosz Oroszországról

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *